MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

XI. A gyülekezet a harcos, hogy legyőzze Isten ellenségét„Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén az igazságosság mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a Szellem kardját, amely Szellem az Isten Igéje: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben szellemben, és erre vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,” -Efézus 6,10-18
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.