MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

XII. A gyülekezet az arany mécstartó„A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobbkezemben, és a hét arany mécstartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét mécstartót láttál, az hét gyülekezet.” –Jelenések 1,20

„Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék a hátam mögött erős hangot, mint egy trombitáét, Amely ezt mondta: ... Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany mécstartót; És a hét mécstartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.” –Jelenések 1,10-13
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.