MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

V. A gyülekezet az elhívottak közössége„De én azt is mondom néked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel a gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” –Máté 16,18

„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” –Galata 6,14

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.; Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; akik egykor könyörület nélkül voltatok, most pedig könyörületet nyertetek.” –1Péter 2,9-10

„Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszban vesztegel.” –1János 5,19
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.