MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

IX. A gyülekezet az új ember„Mert Ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Önmagában, békességet szerezvén, És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy Testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.” –Efézus 2,14-16

„Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságosságban és valóságos szentségben.” –Efézus 4,22-24

„Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz óembert, az ő cselekedeteivel együtt, És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Itt már nincs többé görög vagy zsidó, körülmetélés vagy körülmetéletlenség, idegen, szkütai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” –Kolossé 3,9-11
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.