A mi hitünk:

A helyi gyülekezetek által vallott hit azonos minden hívő közös hitével, nevezetesen:

A fenti hét pont átfogóan képviseli azt a közös üdvösséget, amely egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott (Júd 3). Habár egyéb, másodlagos tanításaink is a Szentíráson alpulnak, tudatában vagyunk, hogy a történelem folyamán a hívők eltérő módon értelmezték ezeket, és ez ma sincs másképp. Ezért mi azt a gyakorlatot követjük, hogy mindenkit befogadunk, akit az Úr befogadott (Róm 14,3; 15,7).

Igehelyek

2Tim 3,16

5Móz 4,2

5Móz 12,32

Péld 30,5-6

Jel 22,18-19

5Móz 6,4

1Kor 8,4b

Ésa 45,5a

Mt 28,19

Mt 3,16-17

2Kor 13,13

Jn 14,10-11

Jn 1,18

Jn 3,16

Ján 1,1

Ján 1,14

Róm 9,5

1Tim 2,5

1Kor 15,3-4

Csel 4,10

Róm 8,34

Csel 5,31

Csel 10,36

Jn 3,29

Jel 19,7

Jel 11,15

Jel 19,16

Ef 2,5

Ef 2,8

Róm 3,24

Róm 3,28

Gal 2,16

Jn 1,12-13

Ef 1,22-23

Róm 12,5

1Kor 12,12

1Kor 1,2

1Tessz 1,1

Jel 1,11

Jel 21,1-22,5

Júd 3

Róm 14,3

Róm 15,7

A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.