MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

X. A gyülekezet Krisztus társa„Bocsáta tehát az Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltébe annak helyét. És alkotá az Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vitte az emberhez. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” –1Mózes 2,21-24

„Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok.” –Efézus 5,31-32

„Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.” –János 3,29

„Mert féltelek titeket Isten féltékenységével; hiszen eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.” –2Korinthus 11,2
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.