MI A GYÜLEKEZET?

I. Krisztus titka
II. Isten alkotása
III. Isten valódi Izraele
IV. Isten nyája
V. Az elhívottak közössége
VI. Isten háza/házanépe
VII. Isten királysága
VIII. Krisztus Teste
IX. Az új ember
X. Krisztus társa
XI. A harcos
XII. Az arany mécstartó

I. A gyülekezet Krisztus titka„Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten titkának, a Krisztusnak megismerésére.” –Kolossé 2,2

„Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb röviden megírtam, Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől; Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak szellemben, Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egyugyanazon Test tagjai és részesei az ígéretnek a Krisztus Jézusban az evangélium által.” –Efézus 3,3-6

„Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok.” –Efézus 5,31-32
A bibliai idézetek a Károli-Bibliából valók, néhány esetben a The Holy Bible, Recovery Version szerinti módosítással.