A gyülekezet Budapesten

Üdvözlet!

A gyülekezet Budapesten örömmel üdvözli látogatóit. Jézus Krisztusban hívő keresztyének vagyunk, akik személyesen befogadtuk Őt Megmentőnkként. Ő a legkiválóbb személy és a legnagyobb öröm forrása a világegyetemben. Szeretjük Őt, és mindenben neki szeretnénk adni az első helyet az életünkben. Kimondhatatlanul örvendezünk, amiért Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít, az Atya isteni élete újonnan szül és a Szent Szellem betölt bennünket.

Rendkívüli becsben tartjuk a Szent Bibliát, amelyben Isten felfedi Önmagát és az Ő örökkévaló célját. Ugyanazt a közös hitet valljuk, amelyet egyszer és mindenkorra rögzített a Biblia, és amely minden valódi hívő osztályrésze.

Krisztus többi hívőjéhez hasonlóan mi is ugyanannak az egy Testnek, a gyülekezetnek a tagjai vagyunk. Annak érdekében, hogy Budapest összes hívőivel együtt gyakorolhassuk a Test egységét, egyszerűen úgy találkozunk egymással, mint a gyülekezet Budapesten. Világszerte több ezer helyi gyülekezettel vagyunk közösségben Krisztus Testének kifejezésére.Mi a gyülekezet?